Học Phí & Khóa học

Học phí các khóa học tại HELLO HA - Đang cập nhật

Chương trình trẻ em dành riêng cho các bé từ 4 - 16 tuổi
Khóa học Thời lượng Học phí Giáo viên Khuyến mãi tháng 11/2018
#Kids F1 14 buổi 2.100.000 VND 1.200.000 VND
#Kids F2 28 buổi 4.200.000 VND 2.700.000 VND
#Kids F3 84 buổi 6.300.000 VND 4.000.000 VND
Khóa học dành cho người lớn
Khóa học Thời lượng Học phí Giáo viên Khuyến mãi
Dành cho người mất gốc 24 buổi 1.200.000 VND Viet Nam Hết thời gian khuyến mãi
Giao tiếp trình độ Basic - Advance 13 buổi 1.200.000 VND Hết thời gian khuyến mãi
Giao tiếp trình độ Basic - Advance 39 buổi 3.500.000 VND Hết thời gian khuyến mãi
Giao tiếp trình độ Basic - Advance 78 buổi 7.000.000 VND Hết thời gian khuyến mãi
Khóa học dành cho người đi làm bận rộn (Đang cập nhật)
+84 869 811 900