Học Phí & Khóa học

LOẠI LỚP HỌC GIÁO VIÊN HỌC PHÍ
30 phút Philippines 70.000 vnđ
45 phút Philippines 100.000 vnđ
  • Học phí được thanh toán theo tháng định kỳ từ ngày 15-20 hàng tháng.
  • Học viên chuyển khoản học phí theo số tài khoản sau
  1. 00105963001- Nguyễn Thị Việt Hà- Ngân hàng Tiên Phong ( TP bank) Chi nhánh Phạm Hùng – Hà Nội.
  2. 1091000003081- Nguyễn Thị Việt Hà – Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Phúc Yên- Vĩnh Phúc
+84 869 811 900